Assortiment product toelichting

Manometers;

Een manometer is een meetinstrument waarmee druk wordt gemeten. De meest gebruikte soort manometer is de metaalmanometer, deze wordt onder andere in CV-ketels gebruikt.

Bent u op zoek naar een industriële manometer van uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij leveren een ruim assortiment met uiteenlopende types manometers.

Een breed assortiment druk, verschil en vacuum manometers zijn beschikbaar voor OEM, HVAC en Industrieel gebruik. Volgens CE en EN837-1 standaard.
Een verscheidenheid aan schaalindelingen in Pa, kPa, MPa, mbar, bar, kg/cm2, psi, mmWK, mWK, mmHG (TOR) & dubbele schaalindeling zijn beschikbaar en schaalindelingen op klantspecificaties.

De manometers welke wij leveren worden gefabriceerd door de fabrikant Itec.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Druk

 

Drukschakelaars / OEM schakelaars;

Drukschakelaars voor hydraulica, water, lucht, gassen, chemicaliën, brandstofolie, slib / modder / riolering, koelmiddelen (R134a en R407c). Ongeacht het medium kunnen we voorzien in een drukschakelaar.

Alle drukschakelaars hebben hun betrouwbaarheid aangetoond bij SIL 2 IEC 61508, met een kwalificatierapport en certificaat van conformiteit op aanvraag beschikbaar.

Optioneel gecertificeerd middels ATEX.

De drukschakelaars welke wij leveren worden gefabriceerd door de fabrikanten Pyropress en Orion.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Druk

 

Transmitters  (Druk, Niveau, Guided (Wave) radar & Pneumatische)

Een transmitter verzend een elektrisch signaal omgevormd vanuit een druk of niveau waarde. In ons assortiment hebben wij verschillende soorten transmitters, o.a. op basis van druk, drukverschil, hydrostatisch, guided-wave en magnetisch.

Als voorbeeld de werkwijze van een druk transmitter;

De omzetting van druk in een elektrisch signaal wordt bereikt door de fysieke vervorming van spanmeters die in het membraan van de drukomvormer zijn gebonden. Druk die op de drukomvormer wordt toegepast, zorgt voor een afbuiging van het membraan, dat druk op de meters legt. De druk zal een elektrische weerstandsverandering in verhouding tot de druk veroorzaken.

Optioneel gecertificeerd middels ATEX.
Optioneel gecertificeerd middels DNV.

De transmitters welke wij leveren worden gefabriceerd door de fabrikanten Aplisens, KFA, OMC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Druk & Niveau & Pneumatische instrumentatieScheepvaart

 

Industriele thermometers;

Een breed assortiment glas -, veerdruk - en bimetaal thermometers zijn beschikbaar voor OEM, HVAC en Industrieel gebruik.

Een verscheidenheid aan schaalindelingen in graden Celsius of Fahrenheit & dubbele schaalindeling zijn beschikbaar.

De thermometers welke wij leveren worden gefabriceerd door de fabrikant Itec.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Temperatuur

 

Temperatuurschakelaars;

In systemen waar warmteontwikkeling optreed kunt u middels een temperatuurschakelaar bijvoorbeeld een koelinstallatie inschakelen, zodoende voorkomt u een defect door een te hoge temperatuur.

Temperatuur schakelaars voor water, lucht, gassen, chemicaliën, brandstofolie, slib / modder / riolering, ongeacht het medium hebben we een temperatuur schakelaar die past bij uw toepassing.

Optioneel gecertificeerd middels ATEX.

De temperatuurschakelaars welke wij leveren worden gefabriceerd door de fabrikant Pyropress.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Temperatuur

 

Peiltoestellen & (flow) kijkvensters;

Een peilglas / kijkglas is een meetgereedschap voor het bepalen van een vloeistofniveau in een ondoorzichtig vat. Ook kunnen flow kijkvensters ingezet worden voor controle van doorstroming van lucht of gassen.

Voor visuele controle van vloeistoffen en gassen in uw systeem zijn kijkglazen onmisbaar.

Peilglastoestellen zijn geschikt voor vloeistoffen zoals water, olie of benzine in zowel open als gesloten reservoirs.

Ons assortiment bevat peilgastoestellen en reflex, transparent & magnetische peiltoestellen, uiteraard geheel aangepast aan de specifieke wensen van elke klant.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Niveau & Flow & Stoom waterScheepvaart

 

Niveau / vlotter-schakelaars (kabel, horizontaal, verticaal, displacer, miniatuur & bilge);

Een vlotter is het deel van een regelaar dat drijft op een vloeistof en langs mechanische weg de regelaar bedient. Zodra het peil van de vloeistof hoger (of lager) wordt dan een vooraf ingestelde waarde, zal de regelaar een signaal afgeven.

Wij hebben in ons assortiment voor elke toepassing een geschikte vlotter / niveauschakelaar.

Optioneel gecertificeerd middels ATEX.

De vlotterschakelaars welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikanten ATMI, Colima, Compac

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Niveau & Scheepvaart

 

Flowschakelaars & Flow meters;

Het verschil tussen een flowmeter en een flow switch is hoe ze functioneren.
Flowschakelaars detecteren de aanwezigheid van de stroom en kunnen bij een vooraf vastgestelde instelwaarde een systeem / gebruiker waarschuwen of een aangewezen actie uitvoeren.
Flowmeters bewaken de stromingssnelheden, waarbij de gebruiker handmatig de snelheid moet controleren.

De flowschakelaars & flow meters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikanten ColimaAplisens

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Flow

 

Recorders (Pneumatische & Reefer);

Pneumatische recorders; De strip chart recorder is geschikt om fysieke variabelen (temperatuur en druk van vloeistoffen, gasvormige of dampvormige media) op te nemen.
Maximaal drie variabelen worden gelijktijdig genoteerd in een grafiek (snelheid 20mm/uur), dit tbv inzicht & controles in industriële procesinstallaties.

Reefer recorders; Werken op batterij, deze worden gebruikt om temperatuur van bijvoorbeeld containers met voedingsproducten in grafiek noteren tbv controle.

De recorders welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant OMC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Pneumatische instrumentatie & Scheepvaart

 

I/P & P/I omvormers;

Elektro pneumatische transducer converteert het ingangssignaal naar een proportionele lineaire pneumatische uitgangssignaal.
Het doel hiervan is om de analoge uitgang van een besturingssysteem te vertalen naar een precieze, herhaalbare drukwaarde om pneumatische actuatoren / bedieners, pneumatische kleppen, dempers, schoepen, enz. te bedienen.

De recorders welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant OMC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Pneumatische instrumentatie

 

Volume boosters;

Volume booster producten zijn pneumatische apparaten die worden gebruikt voor het versterken van pneumatische besturingssignalen en het verbeteren van de controle van de eindbesturingselementen.
Een volumeversterker kan samen met een positioner gebruikt worden om de positioneringssnelheid van de pneumatische actuatoren te vergroten.

De volume boosters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant YTC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Pneumatische instrumentatie

 

Lock up valves;

De pneumatische afsluitklep schakelt de signaaldrukleiding uit als de luchttoevoer lager is dan de ingestelde waarde of bij een volledige luchttoevoersfout. Dit zorgt ervoor dat de actuator in zijn laatste positie blijft.

De lock up valves welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant YTC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Pneumatische instrumentatie

 

Snap acting relay;

Een snap acting relay kan de druk detecteren en de richting van de toevoer veranderen wanneer het toevoerdrukniveau lager is dan de insteldruk. Door gebruik te maken van een snap acting relay, kan het klepsysteem zijn laatste positie aanhouden als de druk weg valt.

De snap acting relays welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant YTC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Pneumatische instrumentatie

 

Regelkleppen;

Een regelklep is een klep die gebruikt wordt om vloeistofstroming te regelen door de grootte van de stromingsdoorgang te wijzigen, zoals aangegeven door een signaal van een regelaar. Dit maakt het mogelijk de directe controle van de stromingssnelheid en de consequent controle van proceshoeveelheden zoals druk, temperatuur en vloeistofniveau te regelen.

De regelkleppen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant OMC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters & Bio-gas

 

Klepstandstellers;

Klepstandstellers vergelijken een signaal van de positie van de klep en stuurt naar de gewenste positie. Ze worden gebruikt met zowel lineaire kleppen als roterende kleppen.

Soorten klepstandstellers;
Er zijn vier basis types klepstanders: pneumatisch, elektronisch, elektro-pneumatisch en digitaal.
- Pneumatische apparaten verzenden en ontvangen pneumatische signalen. Ze zijn intrinsiek veilig en kunnen een grote hoeveelheid kracht leveren om een klep te sluiten.
- Elektrische klepstanders verzenden en ontvangen elektrische signalen.
- Elektro-pneumatische klepstanders zetten de huidige stuursignalen om naar gelijkwaardige pneumatische signalen.
- Digitale of "slimme" apparaten gebruiken een microprocessor om de klep actuator te positioneren en te monitoren en gegevens op te nemen. Ze zijn zeer nauwkeurig, gebruik minder lucht dan analoge positioners, en laten digitale digitale diagnostiek toe.

De klepstandstellers welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikanten OMC, YTC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters

 

Veerveiligheden;

De functie van een veerveiligheidstoestel is het beschermen van werkomgevingen en mensenlevens. Bij een te hoge druk in een proces, als de opwaartse kracht van een stof groter is dan de neerwaartse kracht van de veer, zal de klep openen en de stof afblazen. Wanneer de druk daalt naar de ingestelde waarde, zal de klep weer sluiten.

De veerveiligheden welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikanten Technical, Goetze

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters & Stoom water & Scheepvaart

 

Magneetventielen;

Magneetventielen zijn elektrisch gestuurde kleppen om vloeistof- of gasstromen te sturen. Magneetkleppen kunnen normaal gesloten (open bij elektrische stroom) of normaal open zijn (sluit af bij elektrische stroom). Magneetventielen openen en sluiten binnen een paar tienden van een seconde.

De veerveiligheden welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant ASCO

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters & Bio-gas

 

Balgafsluiters;

Balgafsluiters elimineren de kans op (vluchtige) uitstoot van giftige of gereguleerde vloeistoffen en voorkomen dat corrosieve of schadelijke atmosferische omstandigheden het proces binnengaan.
Ze minimaliseren ook onderhoud en verminderen levenscycluskosten in procesinstallaties, waaronder stoom-, cryogene, warmteoverdrachtolie en vacuümsystemen.

De balgafsluiters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant Zetkama

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters

 

Vlamdovers;

Een vlamdovers functioneert door de hitte te absorberen van de voorkant van een vlam, waardoor de temperatuur daalt onder de ontstekingswaarde van de stof: hierdoor stopt de ontbranding.

De vlamdovers welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant Flammer

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters & Scheepvaart & Bio-gas

 

3-Weg plug afsluiter;

In een 3-weg plug afsluiter kan de stroom van de ene kant naar de tweede of derde zijde worden gericht. Een 3-weg plug afsluiter kan ook worden ontworpen om de stroming tussen de zijkanten A & B, B & C of A & C te verplaatsen, en eventueel zelfs alle drie kanten met elkaar te verbinden.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Regelkleppen, Veiligheden, Afsluiters

 

Manifolds;

Een manifold is een brede en/of grotere pijp, welke naar kleine pijpen of kanalen verloopt. Op de aansluiting kunt u ze openen en sluiten.
De typische tweewegklep manifold bestaat uit 1 blokventiel en 1 afvoer- of testklep.
De typische 3-weg manifold bestaat uit 2 blokklep en 1 equalizer klep.
De typische 5-weg manifold bestaat uit 2 blokkeerkleppen, 1 equalizer klep en 2 ventilatie of testventiellen.
Het doel van het blok- en ontluchtingsverdeelstuk is om de vloeistofstroom in het systeem te isoleren of te blokkeren, zodat de vloeistof vanaf stroomopwaarts van het verdeelstuk niet de andere componenten van het stroomafwaartse systeem bereikt.
Monoflange manifolds kunnen rechtstreeks op verticale of horizontale flensverbindingen worden gemonteerd, waardoor een meter in de rechtopstaande stand kan worden gehouden.
Distributie manifolds worden veel gebruikt in industriële processen wanneer het nodig is om een grote vloeistofstroom in verschillende parallelle stromen te verdelen.

De manifolds welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant I.T.E.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Instrument ManifoldsScheepvaart

 

Kogelkranen;

Een kogelkraan is een vorm van kwartsdraai klep die een holle, geperforeerde en zwenkbare bal gebruikt om de doorstroming daardoor te regelen.
Het is open wanneer het gat in lijn is met de stroom en sluit wanneer het 90 graden door de klephandgreep wordt gedraaid, hierdoor is de status van de klep gemakkelijk zichtbaar ter controle.

De kogelkranen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant I.T.E.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Instrument ball & globe valves

 

Forged globe valves;

Een globe-valve is een type klep bestaande uit een beweegbaar schijftype en een stationaire ringset welke van bovenaf geopend/gesloten kan worden, in een algemeen bolvormig lichaam. Door de gegoten constructie kan deze valve grote druk weerhouden.

De kogelkranen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant I.T.E.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Instrument ball & globe valves

 

Y-Strainers;

Strainers zijn belangrijke componenten van leidingsystemen om apparatuur te beschermen tegen mogelijke schade door vuil en andere deeltjes die door de procesvloeistof kunnen worden gedragen.

Dit product is ontworpen voor het verwijderen van vreemde stoffen uit pijpleidingen en biedt bescherming tegen pompen, meters, kleppen en andere soortgelijke mechanische apparatuur. Type "Y" strainers zijn vernoemd naar hun vorm. De strainer verbetert de klaring in het medium en verlengt de levensduur door de kleppen, pompen, meters en andere apparatuur tegen afval te beschermen. Het is geschikt voor water, lucht, gas, aardolie, stoom en andere vloeistoffen.

Simpel gezegd, een strainer is ook een filter; echter het maakt gebruik van een geperforeerde plaat of schermnet om grotere deeltjes uit een processtroom te verwijderen. Het grote voordeel van een strainer is dat het herbruikbaar is.

De y-strainers welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant I.T.E.

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Y-Strainers

 

Line Blinds;

Voor het afsluiten van een pijplijn wordt doorgaans een blinde flens (spectacle plate) gemonteerd. Dit is echter een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve klus, waarbij er afhankelijke van de grootte van de doorvoer ook hijsinstallaties benodigd zijn. Medewerkers kunnen bij deze werkzaamheden blootgesteld worden aan de gevaarlijke dampen van de vloeistoffen. Naast een gevaarlijke, tijdrovende en arbeidsintensieve klus ook een periodieke grote kostenpost.

De Line Blind afsluiters zijn ontwikkeld voor absolute afsluiting, door één persoon bediend te worden, snelle afsluiting, probleemloze service en minimale onderhoudskosten.

Het unieke mechanisme van de Line Blind afsluiters maakt het mogelijk om door één persoon gemakkelijker, snel en veiligheid een pijp te blinden zonder gereedschap of hijsapparatuur, enz.

De Line Blinds welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikanten SAMMIBOXY

U vindt deze producten in onze catalogus onder de secties; Line BlindsScheepvaart

 

Terugslagkleppen;

Terugslagkleppen hebben twee aansluitingen, één om (vloei)stof in te voeren en de andere voor (vloei)stof om te vertrekken. Er zijn verschillende types terugslagkleppen welke gebruikt worden in een breed scala aan toepassingen. Terugslagkleppen werken automatisch zonder tussenkomst van persoon of aansturing. Een belangrijk waarde bij terugslagkleppen is de minimale druk waarde waarbij de klep zal openen.

De terugslagkleppen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Condenspotten;

Condenspotten zijn een automatische type klep die condensaat en lucht & gassen filtert zonder stoom te laten ontsnappen. Ze openen, sluiten of moduleren automatisch en ontladen condensaat zodra het op energie-efficiënte wijze gevormd is.

De condenspotten welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Druk reduceer ventielen;

Een reduceerventiel ofwel drukverminderaar is een ventiel dat er voor zorgt dat gas of vloeistof, aangevoerd uit een bron met hogere druk, geleverd kan worden aan een systeem op een lagere druk. Druk reduceer ventielen zijn geschikt voor huishoudelijke installaties, industriële installaties of commerciële installaties. Het installeren van een drukreduceerventiel voorkomt schade door bijv. waterslag en verlaagt het waterverbruik.

De druk reduceer ventielen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Stoom water mengventiellen;

Met een meng ventiel kan stoom en water direct worden gemengd naar warm water. Als uw faciliteit al stoom beschikbaar heeft, kunt u de kosten van het produceren van warm water onmiddellijk verminderen.

De stoom water mengventiellen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Ejector / JET pompen;

Jetpompen, ook wel ejectorpompen genoemd, zijn apparaten die in staat zijn om alle vormen van stoffen, inclusief gas, stoom of vloeistof, te behandelen en te transporteren. Ze kunnen worden beschouwd als mixers of circulators, aangezien de inname meerdere vloeibare bronnen combineert. Vanuit meerdere ingangen worden constant stoffen verwerkt waardoor zuigkracht wordt gecreëerd waardoor vloeistof gelift kan worden.

De Ejector / JET pompen welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Vlotterafsluiters;

Een vlotterafsluiter is een mechanisme voor het vullen van watertanks, zoals die in spoeltoiletten worden gevonden, terwijl overstroming vermeden wordt. Het bestaat uit een klep verbonden met een holle verzegelde vlotter door middel van een hendel, gemonteerd nabij de bovenkant van de tank. De klep is aangesloten op de inkomende watertoevoer, en wordt geopend en gesloten door de hendel die de vlotter aan het einde heeft gemonteerd. Als het waterniveau stijgt, stijgt de vlotter mee; Zodra het op een ingesteld niveau komt, dwingt het mechanisme de hendel om de klep te sluiten en de toevoer te stoppen.

De vlotterafsluiters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Spuiafsluiters stoomboilers;

Door het verdampingsproces neemt de concentratie van zouten in het ketelwater toe. Door te spuien wordt de concentratie onder een bepaalde waarde gehouden. Wordt er niet gespuid, dan loopt de concentratie zover op dat inwendige corrosie kan ontstaan.
Een spuiafsluiter voor een stoomboilers kun je dan ook omschrijven als een afsluiter om te openen om afvalstoffen vanuit de ketel af te voeren.

De spuiafsluiters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Automatische niveau regelaars;

Deze apparaten garanderen een automatische, veilige en betrouwbare controle, regulering en signalering van het vloeistofniveau in: stoomketels, drukvaten, voorverwarmers, processen, enz.

De automatische niveau regelaars welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant VYC

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Stoom water

 

Gas druk regelaars;

Een regelaar is een apparaat die een stabiele uitgaande druk kan hanteren, ondanks veranderingen van de inlaatdruk en / of gasstroom.
Ze zijn uitgerust met een instelbare veer, zodat de uitlaatdruk naar wens ingesteld kan worden.

De gas druk regelaars welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant Elektrogas

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Bio-gas

 

Gas filters;

Filters voor gaspijpleidingen volgens DIN 3386, met een zeer hoge vasthoudcapaciteit van stof en onzuiverheden, geschikt voor de beveiliging van apparaten die stroomafwaarts zijn geïnstalleerd.
De filters zijn gemaakt van aluminiumlegering, met een breed scala voor inlaat / uitlaatverbindingen van DN15 tot DN300.
Geschikt voor aardgas, stadsgas, LPG en lucht. Op verzoek kunnen de filters worden voorzien van speciale afdichtingen die geschikt zijn voor agressieve gassen.

De gas filters welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant Elektrogas

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Bio-gas

 

Digitale componenten;

Een verzameling van verschillende digitale producten, o.a.; indicators, displays, dataloggers, relay outputs, power supply’s, overvaltage protection & signal converters.

De digitale componenten welke wij leveren worden onder andere gefabriceerd door de fabrikant Aplisens

U vindt deze producten in onze catalogus onder de sectie; Digitale componenten